Proč se bojíme smrti

Naše tělo se přirozeně bojí zemřít díky pudu sebezáchovy. Na sklonku života se ale připravujeme na odchod z tohoto světa a tělo to chápe a nebrání se. Brání se naše nevědomé ego.
Spousta lidí zpytuje svědomí a přemýšlí: „Žil jsem dobře? Udělal jsem v životě vše, co jsem udělat měl? Čeká mě odměna nebo trest?“ Další skupina přemýšlí jiným způsobem: „Jaké to bude, zemřít? Ucítím něco? Nebo neucítím nic? Bude tma, nicota? Konec?“. Tato skupina bývá obvykle zoufalejší než ta předchozí. Nejméně se bojí smrti ti lidé, kteří žili život naplno a neuvazovali se k hmotnému břemenu jako je majetek či peníze, případně se nebojí vůbec – a na smrt vůbec nemyslí. I na samém sklonku života se dá strach ze smrti eliminovat tím, že člověk bude pozitivněji smýšlet.


Někdo se může utěšovat, resp. hledat si důvody proč zemřít a proč už tu nebýt, tak, že si bude dokola omílat negativní stránky jeho života a namlouvat si, že smrt bude vykoupení a úleva. Tak takhle by to ale být nemělo. Víc negativních myšlenek nám způsobuje větší deprese a zdánlivě paradoxně tím pádem i větší strach z ukončení tohoto života. Může nám připadat, že čím víc budeme mít život na této planetě raději, o to těžší pro nás bude odchod. Opak je pravdou. Čím raději život máme, čím plněji vnímáme jeho krásu, lásku a zázraky, tím víc se naše obavy a strachy vytrácejí. Nemyslíme na smrt.
Umírat bychom měli s pocitem lehkosti, s pocitem vděčnosti a s pocitem lásky k životu. Neměli bychom se nadále zabývat myšlenkami „co bude“, vždyť je to přeci jedno. Snažme se najít v životě krásu – a ona přijde. Vyhýbejme se negativně naladěným pořadům v televizi, zprávám, snažme se sledovat jenom komedie a pozitivní dokumenty, číst pozitivně naladěné knihy a časopisy – takto se dá krása v životě hledat, pokud třeba jinou možnost nemáme. A pokud můžeme a máme šanci vyrazit si s lidmi na výlet do přírody, udělejme to, dýchejme čistý vzduch a vnímejme, jak nám proudí do plic, užívejme si to. A pokud i po takovýchto zážitcích stále ještě budete cítit strach ke smrti, uvidíte, že je daleko menší. Strach se dá porazit, pokud chceme.